Tietosuojaseloste — Laukanharju Forest Resort

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus(2016/679), 13 ja 14 artiklat.

1. Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Laukanharju Oy
Y-tunnus: 3105709-3
Osoite: Liistonsaarentie 571, 58610 Telakanava

3. Rekisterinpitäjän edustaja:
Nimi: Samuli Laukkanen
Puhelinnumero: +358503625646
Sähköposti: hi@higlamping.com

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn tunnistamiseksi; rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi; rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Asiakas-ja palvelusuhteen ylläpitämiseksi saatamme käyttää yhteistyökumppaneita.

5. Käsittelyn oikeusperuste: Käsittely perustuu asiakkuuksiin/työsuhteisiin.

6. Rekisterin tietosisältö: Henkilötiedoista tallennetaan rekisteriin seuraavat tiedot;
– Nimi
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite
– Tiedot aikaisemmista tilauksista
– Edustamansa yhteisö/yritys

7. Henkilötietojen käsittelijät, joille henkilötietoja siirretään ja henkilötietojen käsittely ulkoistetaan:
Henkilötietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Henkilötietoja siirretään määritellyille henkilötietojen käsittelijöille. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa määritellyille henkilötietojen käsittelijöille. Ulkoistuksen perusteena on sopimus tai lain säännös. Henkilötietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän lukuun toimivien kolmansien tahojen ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaiden ilmoittamat tiedot sopimuksen tekemisen yhteydessä, uutiskirjeiden käyttö-ja asiointitiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4. mainittuja yhteistyökumppaneita, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuna. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan ja muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja tunnistamisen. Luvaton pääsy on estetty palomuurin ja muun teknisen suojautumisen avulla. Ainoastaan rekisterinpitäjä ja nimetyt tekniset henkilöt pääsevät rekisteritietoihin käsiksi. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan ja ne ovat tarvittaessa palautettavissa. Tietoturvan taso auditoidaan säännöllisesti ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

11. Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus;
– Saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin.
– Pyytää itseään koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista.
– Pyytää itseään koskevien tietojen poistamista-pyytää itseään koskevien tietojen käsittelyn rajoittamista.
– Vastustaa itseään koskevien tietojen käsittelyä.
– Pyytää itseään koskevien tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen.
– Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, peruuttaa suostumus milloin tahansa.
– Tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) tai vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa eri verkkopalveluissa vierailtaessa. Evästeiden avulla sivusto tunnistaa käyttämäsi tietokoneen. Evästeiden keräämiä tietoja käytetään mm. käyttäjäkokemuksen personointiin, markkinoinnin kohdentamiseen, verkkopalvelun kehittämiseen ja palvelun parantamiseen sekä kävijätietojen seurantaan ja analysointiin. Esimerkiksi Facebookin tai Googlen mainoksia sisältävät verkkosivustot saattavat lähettää tietokoneellesi evästeitä käynnin aikana. Evästeillä kerätty tieto on anonyymiä eikä niitä yhdistetä keräämiimme rekisteritietoihin, vaan niitä käytetään ainoastaan yleisellä tasolla.   Halutessasi voit poistaa selaimeesi tallentuneet evästeet, mutta niiden poistaminen saattaa estää tai haitata sivustomme käyttöä.

Kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Palvelun tarjoaa Google Inc. (”Google”). Käytämme Google Analyticsia kerätäksemme tietoja siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustoamme ja varmistaaksemme että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Google Analytics tallentaa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat. Google Analytics tuottaa näistä tiedoista raportteja, joista ei voi suoraan tunnistaa käyttäjiä. Käyttämällä näitä verkkosivuja hyväksyt Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin tarkoituksiin.

Scroll to Top

Aamiaiskori

Skandinaavinen aamiainen. Aamiaiskori toimitetaan majoituspaikallesi klo 08-09.

Sisältää esim.

  • Itseleivottua leipää
  • Leikkele, juusto, kurkku ja levite
  • Puuro
  • Hedelmiä
  • Kauden marjoja
  • Mehua
  • Jogurttia
  • Itse tehtyä mysliä

Muistathan kertoa ruoka-aineallergioista etukäteen esim. tilauksen kommenttikentässä.

Yksi aamiaiskori sisältää aamiaisen yhdelle.